Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Zgłoszenie należy wypełnić w przypadku, gdy sprzedany Państwu towar jest wadliwy lub dzieło bądź usługa zostały wykonane wadliwie.

Przypominamy, że stan towaru powinien być sprawdzony przy dostawie i wszelkie wady spisane na dokumencie WZ przy kierowcy. Dokument ten powinien stanowić załącznik do zgłoszenia reklamacyjnego.

Prosimy o wypełnienie formularza po zapoznaniu się przysługującymi Państwu uprawnieniami, o których więcej poniżej.

 

 

   

   

  Art. 471 Kodeksu cywilnego
  Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

  Art. 560 Kodeksu cywilnego
  § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  § 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  § 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  § 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  Art. 561 Kodeksu cywilnego
  § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
  § 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
  § 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

  Art. 638 Kodeksu cywilnego
  § 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

  No matter if you’re in Dubai for business or pleasure the escort lady is the best way to get the most out of your trip. Their beautiful looks and an array of options that you can avail, you’ll discover the perfect babe to make your trip an unforgettable one. Dubai hosts many different cultures, so an escort will help you fit in with residents. BookRealEscorts is one of the many escort companies located in Dubai. They provide outcall and incall the escorts.escort in dubai They offer escorts from around the world and include Europe, Russia, America as well as India. They are available to escort individuals at private functions or on outcalls. While the experience is great however, it is costly. The price ranges between AED 500 all the way to AED 1000 based on the escort you choose. In exchange for their services, certain girls can charge several thousand Euros. Typically, Dubai escorts offer a diverse range of sexual services, from S&M up to BDSM. S&M is sadism and masochism. BDSM stands for dominance and submissiveness. They can trigger many fantasies of sexual intimacy with two of their couples. To set up an appointment with an escort from Dubai the first step is to be required to take a look at the profile photos of her. To set up a meeting, you will need to contact her by phone or via email. For additional images of customers who have made payments to her, check out her website. There are girls who offer sexual blow-jobs and sex. They are available in guesthouses and hotels. These services come with a wide range of rates that range from AED 200-300.

  New York City can be an unforgettable experience. There are plenty of restaurants and bars. However, to get the most out of your trip, consider employing an New York escort. You can choose from gay escorts and transsexual escorts and male escorts. The experience will be unforgettable experience when you meet the professional models. You’ll be assured of your safety on the day of your meeting. It will be fun to spend time together. You will be able select from a vast selection of attractive women. There are many women that meet your requirements and style. An New York escort can make your date special, whether you’re seeking a romantic meal or just a night out. She can help you explore exciting places, and help create a memorable event. You’ll feel like you’re on a journey together.new york escorts NYC The escorts of NYC are stylish and elegant. They are dressed well and have a sophisticated style. They’re relaxed and friendly. They make the perfect guests for formal dining. The underground scene of New York includes fetish clubs such as kink bars, fetish clubs, as well as BDSM establishments. It is possible to visit these places in the evening or at the weekend. Beautiful women make up an authentic luxury escort company. They are incredibly attractive, have amazing manners, and out of this world sexual attraction. These women have been trained to be perfect courtesans. Any party will be successful with a New York escort. Her gorgeous looks will entice attention of the guests.

  Є багато варіантів вибираєте під час покупки добрив це допоможе покращити ваш ґрунт. Кожне добриво розроблено давати вам необхідні поживні речовини для процвітання ваших рослин. Ви можете знайти органічні, загального призначення і добрива для рослин. Перевірити свій ґрунт, щоб визначити найкращий різновид. Ці добрива можна використовувати для різноманітних потреб рослин. Ці добрива зазвичай мають рівна кількість азоту, калію а також також фосфор. Надзвичайно багате азотом добриво соєвий шрот використовується для обробки ґрунту в довгостроковий. Більшість людей стає краще результати з органічних добрив. Ці добрива містять корисні мікроорганізми а також корисні комахи які покращують ґрунт умови та допомагають утримувати вологу.добриво для орхідей Вони також безпечніші для рослин, ніж синтетичні. Деякі рослини не потребують використовувати багато добрив. Деякі рослини, такі як трави чи багаторічники, здатні будьте задовольнятися невеликою кількістю такого типу добрива. Можуть знадобитися додаткові продукти якщо газон має проблеми. Ви можете додати рідку або гранульовану добрива до ґрунт. Багато виробників змішують органічні речовин для формування універсального добрива. Ефективне рідке добриво має мати збалансована суміш що включає „велика трійка” мінерали: азот, фосфор, а також калій. Коли ви купуєте добрива переконайтеся, що ви уважно перегляньте етикетку. Черв’яки можуть бути чудовим джерело поживних речовин для вашого газону. Якщо ви не впевнені щодо який тип правильний для вашого особливий грунт, ви можете знайти набір для тестування ґрунту за допомогою поштою.

  Zadzwoń, zamów: 726 727 785