Alpol AK 515 klej do płytek odkształcalny S1 25 kg

57,12 

Do przyklejania płytek ceramicznych (gresowych, glazurowanych, terakotowych, kamionkowych, klinkierowych), kamiennych (niewrażliwych  na przebarwienia), betonowych, cementowych, mozaiki ceramicznej (z wyłączeniem szklanej transparentnej i wrażliwej na przebarwienia/odbarwienia) oraz innych płytek o różnej wielkości, w tym wielkoformatowych.

Opakowanie
Jednostkowe: Worek 25 kg

Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg
Koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt przed zakupem.

Opis

Do stosowania na podłożach standartowych (nieodkształcalnych) jak również krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych/z ogrzewaniem, na tarasach i balkonach, schodach wewnętrznych i zewnętrznych, fasadach budynków) oraz innych miejscach intensywnie użytkowanych i mocno obciążonych. W przypadku stosowania kleju do przyklejania okładzin kamiennych należy każdorazowo wykonać próbę na przebarwienia. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Produkt jest składnikiem systemu hydroizolacji ALPOL HYDRO PLUS.

Gwarancja – 5 lat dla certyfikowanych wykonawców.

Przykładowe miejsca prowadzenia prac

Budynki mieszkalne. Intensywnie użytkowane ciągi komunikacyjne i miejsca o małych, średnich i dużych obciążeniach eksploatacyjnych w obiektach użyteczności publicznej, usługowo-handlowych, służby zdrowia, biurach, szkołach, hotelach, na dworcach, w halach wystawowych, galeriach handlowych, magazynach, warsztatach, obiektach przemysłowych, itp. Miejsca suche oraz narażone na działanie wody i wilgoci wewnątrz budynków (np. łazienki, natryski, kuchnie) i na zewnątrz (cokoły, przejścia, podcienie i bramy). Powierzchnie z ogrzewaniem (podłogowym/ściennym). Balkony, tarasy, loggie. Obiekty SPA, niecki zbiorników i basenów.

Rodzaje podłoża

Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tradycyjne podłoża budowlane (tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe, posadzki cementowe, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego) oraz tynki gipsowe, posadzki kamienne, lastrykowe, anhydrytowe i asfaltowe, bloczki ścienne gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, włóknowo-cementowe i włóknowo-gipsowe, stara glazura, terakota i gres, dobrze przylegające, nośne i stabilne powłoki malarskie, stabilnie zamocowane płyty OSB (o grubości ≥ 22 mm) oraz warstwy zbrojące w systemach ociepleń. Warstwy hydroizolacji z płynnych folii polimerowych (np. ALPOL AH 751) i polimerowo –cementowych zapraw uszczelniających (np. ALPOL AH 752ALPOL AH 754).

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Ubytki uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub wyrównawczą ALPOL AZ 135. Wilgotność podłoża w przypadku murów i podłoży cementowych powinna być <4%, w przypadku podłoży gipsowych <1%, anhydrytowych <0,5%. Podłoże słabe pomalować gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700. Jeśli zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności zastosować grunt ALPOL AG 703. Z posadzek lastrykowych oraz kamiennych usunąć zanieczyszczenia i warstwy obniżające przyczepność, a następnie wzmocnić gruntem ALPOL AG 700 i/lub ALPOL AG 702. Na stare płytki, po ich uprzednim odtłuszczeniu i uszorstnieniu, nałożyć cienką warstwę kleju w celu stworzenia warstwy sczepnej lub pomalować je gruntem ALPOL AG 702. Podłoża gipsowe, posadzki anhydrytowe, płyty włóknowo-cementowe/gipsowe pokryć dwukrotnie gruntem ALPOL AG 703. Na płyty OSB oczyszczone z substancji antyadhezyjnych (np. poprzez mechaniczne szlifowanie) należy nanieść nie rozcieńczony grunt  ALPOL AG 708.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Klej nanosić pacą lub szpachelką na wcześniej przygotowane podłoże wykonując cienką warstwę kontaktową. Następnie natychmiast nałożyć grubszą warstwę kleju, wyprofilować ją rozprowadzając pacą zębatą o odpowiednich wymiarach ząbków i przystąpić do układania płytek. Wewnątrz pomieszczeń na nieodkształcalnych tradycyjnych podłożach budowlanych przykładać płytki, dociskając je do podłoża stroną montażową, a następnie lekko przesuwać na boki w celu ustawienia ich w oczekiwanym położeniu oraz dla właściwego rozprowadzenia kleju (zapewniającego minimum 75% pokrycie łączonych powierzchni). W pozostałych przypadkach zastosowań (np. na zewnątrz, na podłożach obciążonych ruchem o dużym natężeniu, w basenach, strefach mokrych pomieszczeń i innych miejscach narażonych na podciekanie wody) i rodzajach podłoży budowlanych oraz w przypadku płytek wielkoformatowych, należy przyklejać płytki całą powierzchnią (np. poprzez dodatkowe szpachlowanie ich spodu warstwą kleju bezpośrednio przed mocowaniem do podłoża – tzw. „metodą kombinowaną”). Przed mocowaniem płytek na ścianach klej należy profilować prowadząc pacę zębatą w kierunku pionowym. Ponieważ klej nie wykazuje spływu, nie ma konieczności stosowania wkładek dystansowych. Płytek przed klejeniem nie moczyć. Czynność przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 30 minut od rozprowadzenia kleju na podłożu lub utworzeniem na jego powierzchni warstwy naskórkowej. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Klej należy zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania z wodą.
W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie, należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy kleju, między innymi: przyczepność, spływ i elastyczność. Nie zużyty twardniejący zaczyn nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i nie należy go używać.

Narzędzia
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, szpachelka.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju nie dodawać żadnych substancji. Wbudowany klej do czasu związania chronić przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i mrozem..

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Nie układać płytek bezspoinowo. Szerokość i rodzaj fug dobierać w zależności od miejsca zastosowania oraz wielkości płytek używając odpowiednich spoin ALPOL (np.: elastycznych Elite AS E51-E65 lub wąskich AS 210-279). Przy zastosowaniach zewnętrznych minimalna szerokość spoiny nie powinna być mniejsza od 5 mm. Na zewnątrz w miejscach narażonych na nagrzewanie stosować płytki o jasnych kolorach. Rozmieszczenie okładzin powinno umożliwić przeniesienie na ich powierzchnię  wszelkich dylatacji podłoża (brzegowych, przeciwskurczowych, wynikających ze zmiany grubości podkładu, występujących w progach wejściowych) wypełniając je odpowiednimi sznurami dylatacyjnymi (np. ALPOL SD) i elastycznymi masami silikonowymi (np. ALPOL Elite AS S51-S65) lub poliuretanowymi (np. ALPOL AH 765). Przy przenoszeniu na powierzchnię dylatacji konstrukcyjnych stosować listwy systemowe przeznaczone do tego typu zastosowań. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP .

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

KLEJ DO PŁYTEK ODKSZTAŁCALNY

SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Klej nanosić pacą lub szpachelką na wcześniej przygotowane podłoże wykonując cienką warstwę kontaktową. Następnie natychmiast nałożyć grubszą warstwę kleju, wyprofilować ją rozprowadzając pacą zębatą o odpowiednich wymiarach ząbków i przystąpić do układania płytek. Wewnątrz pomieszczeń na nieodkształcalnych tradycyjnych podłożach budowlanych przykładać płytki, dociskając je do podłoża stroną montażową, a następnie lekko przesuwać na boki w celu ustawienia ich w oczekiwanym położeniu oraz dla właściwego rozprowadzenia kleju (zapewniającego minimum 75% pokrycie łączonych powierzchni). W pozostałych przypadkach zastosowań (np. na zewnątrz, na podłożach obciążonych ruchem o dużym natężeniu, w basenach, strefach mokrych pomieszczeń i innych miejscach narażonych na podciekanie wody) i rodzajach podłoży budowlanych oraz w przypadku płytek wielkoformatowych, należy przyklejać płytki całą powierzchnią (np. poprzez dodatkowe szpachlowanie ich spodu warstwą kleju bezpośrednio przed mocowaniem do podłoża – tzw. „metodą kombinowaną”). Przed mocowaniem płytek na ścianach klej należy profilować prowadząc pacę zębatą w kierunku pionowym. Ponieważ klej nie wykazuje spływu, nie ma konieczności stosowania wkładek dystansowych. Płytek przed klejeniem nie moczyć. Czynność przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 30 minut od rozprowadzenia kleju na podłożu lub utworzeniem na jego powierzchni warstwy naskórkowej. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Klej należy zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania z wodą.
W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie, należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy kleju, między innymi: przyczepność, spływ i elastyczność. Nie zużyty twardniejący zaczyn nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i nie należy go używać.

Narzędzia
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, szpachelka.

UWAGI I ZALECENIA

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju nie dodawać żadnych substancji. Wbudowany klej do czasu związania chronić przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i mrozem..

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Nie układać płytek bezspoinowo. Szerokość i rodzaj fug dobierać w zależności od miejsca zastosowania oraz wielkości płytek używając odpowiednich spoin ALPOL (np.: elastycznych Elite AS E51-E65 lub wąskich AS 210-279). Przy zastosowaniach zewnętrznych minimalna szerokość spoiny nie powinna być mniejsza od 5 mm. Na zewnątrz w miejscach narażonych na nagrzewanie stosować płytki o jasnych kolorach. Rozmieszczenie okładzin powinno umożliwić przeniesienie na ich powierzchnię  wszelkich dylatacji podłoża (brzegowych, przeciwskurczowych, wynikających ze zmiany grubości podkładu, występujących w progach wejściowych) wypełniając je odpowiednimi sznurami dylatacyjnymi (np. ALPOL SD) i elastycznymi masami silikonowymi (np. ALPOL Elite AS S51-S65) lub poliuretanowymi (np. ALPOL AH 765). Przy przenoszeniu na powierzchnię dylatacji konstrukcyjnych stosować listwy systemowe przeznaczone do tego typu zastosowań. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP .

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

DANE TECHNICZNE

KLEJ DO PŁYTEK ODKSZTAŁCALNY

DOKUMENTACJA

ak515 Klej do płytek ODKSZTAŁCALNY S1 ak515_pzh Klej do płytek ODKSZTAŁCALNY S1 ak515_kch Klej do płytek ODKSZTAŁCALNY S1 ak515_dz Klej do płytek ODKSZTAŁCALNY S1 ak515_dwu Klej do płytek ODKSZTAŁCALNY S1 ak515_hr Klej do płytek ODKSZTAŁCALNY S1 alpol_hydro_plus Klej do płytek ODKSZTAŁCALNY S1

Może spodoba się również…