Isover Profit-Mata 035 gr. 5 cm – wełna mineralna szklana (14,41 zł/m2)

207,50 

Przeznaczenie – izolacja termiczna i akustyczna:

 • dachów skośnych
 • poddaszy użytkowych i strychów
 • stropodachów wentylowanych
 • stropów pomiędzy legarami
 • podłóg
 • konstrukcji szkieletowych (drewnianych i stalowych)

 

λD = 0,035 W/mK

Cena dotyczy opakowania 14,40 m2.

Produkt można odebrać bezpłatnie w jednym z naszych salonów. Wysyłka kurierem wyceniana jest indywidualnie – prosimy o kontakt.

Opis

ISOVER Profit-Mata – mata z wełny mineralnej szklanej – podwyższone właściwości termoizolacyjne

wełna isover

Maty izolacyjne Profit-Mata sprawdzą się idealnie wszędzie tam, gdzie na pierwszym miejscu stawiana jest ochrona przed stratami energii grzewczej i właściwa izolacja przegrody. Produkt zapewnia wyjątkowo niski współczynnik przenikalności cieplnej (λD = 0,035 W/m2K) i świetnie sprawdzi się w budynkach energooszczędnych, w których ogranicza się wydatkowanie energii grzewczej.

Profit-Mata jest produktem wytwarzanym z najwyższej jakości wełny mineralnej szklanej, która powstaje z otrzymywanych w innowacyjnym procesie, pozwalającym uzyskać wyjątkowe właściwości termoizolacyjne i użytkowe produktu. Maty wykonane z takich włókien mają właściwości samonośne, dlatego ich montaż nie wymaga wykonywania sznurkowania. Wpływa to znaczące ułatwienie oraz przyspieszenie prac.

Składowanie

Składowanie wełny mineralnej Profit-Mata

Produkty Isover, które znajdują się w oryginalnych, fabrycznych i nienaruszonych opakowaniach są zabezpieczone na tyle odpowiednio, że mogą być przechowywane na otwartych, niekrytych placach magazynowych, najlepiej na paletach, aby mieć całkowitą pewność, że powierzchnia jest sucha i równa. Zabronione jest z kolei sztaplowanie palet, ponieważ niesie to za sobą ryzyko naruszenia oryginalnego opakowania ochronnego oraz samego produktu. Podobnie w przypadku rozpakowanych lub uszkodzonych elementów palety pojawia się ryzyko, że opakowanie nie zapewni zabezpieczenia przed zawilgoceniem materiału. W przypadku rozszczelnienia oryginalnego opakowania (otwarcia, uszkodzenia), materiał powinien być przechowywany pod zadaszeniem, w suchym miejscu, w którym nie istnieje ryzyko zawilgocenia.

profimata montaz

Profit-Mata Isover – charakterystyka

isover welna mineralnaMaty wytwarzane z wełny mineralnej szklanej, opartej na technologii Thermistar wykazują bardzo wysokie właściwości w zakresie izolacji termicznej. Produkty te charakteryzuje zarówno wyjątkowo niska przenikalność cieplna, ale także wysoka skuteczność w zakresie izolacji akustycznej. Specyfika materiału zapewnia także wyjątkową sprężystość a zarazem delikatność włókien.

Profit-Mata sprawdzi się najlepiej, gdy zostanie ułożona w układach składających się z dwóch warstw termoizolacyjnych – pozwala to uniknąć powstawania mostków termicznych, które stanowią największe zagrożenie dla utraty ciepła z ogrzewanych wnętrz. Warstwy Profit-Maty należy układać wzdłuż i w poprzek krokwi.

Isover – o firmie

isover tanio

Isover to światowa czołówka produkcji szklanej i skalnej wełny mineralnej i marka, w której ofercie znajduje się wiele specjalistycznych produktów budowlanych, przeznaczonych do ocieplania dachów skośnych, płaskich, stropodachów oraz ścian – zewnętrznych i działowych a także fundamentów i posadzek. Jest to producent z ponad 80-letnim doświadczeniem w produkcji materiałów izolacyjnych, który w Polsce obecny jest już od 1993 roku.

Wśród szerokiej gamy produktów znaleźć można także materiały, które świetnie sprawdzą się w roli izolacji instalacji i urządzeń technicznych czy kominków. W Polsce największą popularnością cieszą się materiały izolacyjne wykonane z wełny mineralnej – szklanej i skalnej, wśród których znaleźć można m.in. płytę o najniższym możliwym i dostępnym na całym świecie współczynniku lambda [λ] – 0,030 W/m2K.

Produkty ociepleniowe Isover zyskały prestiżowe wyróżnienie oraz prawo do wykorzystywania znaku „Teraz Polska”, który przysługuje wyłącznie najwyższej jakości wyrobom, spełniającym najwyższe standardy jakości.

ZAUFAJ PRODUCENTOWI Z PONAD 80-LETNIM DOŚWIADCZENIEM!

Isover jest producentem, który nieprzerwanie inwestuje w nowe technologie oraz ulepszanie istniejących i opracowywanie coraz to nowych, innowacyjnych rozwiązań. Takich, które nadążą za wysokimi potrzebami oraz oczekiwaniami nawet najbardziej wymagających klientów. Produkty Isover łączą w sobie trzy, najistotniejsze cechy, jakie powinien posiadać najlepszy materiał izolacyjny – izolacyjność akustyczną, termiczną oraz odporność ogniową.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ – produkty wytwarzane w technologii Thermistar® zapewniają skuteczną termoizolację oraz komfortowe wyciszenie wnętrz dzielonych przegrodami budowlanymi.

BEZPIECZEŃSTWO – wełny mineralne produkcji ISOVER to produkty bezpieczne – niepalne i ognioodporne, które zwiększają bezpieczeństwo budynku. W dodatku są to tworzywa odporne na zagrzybienie i pleśń, dzięki czemu nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

OCHRONA NA LATA – wełny mineralne ISOVER, przy zachowaniu zaleceń producenta osiągają trwałość, która przekracza nawet 55 lat od momentu rozpoczęcia użytkowania, ponadto w tym czasie materiał ten nie będzie osiadać w przegrodzie.

WIELE KORZYŚCI DLA DOMU – budynki, które wykończone są z użyciem materiałów termoizolacyjnych ISOVER to znaczące zmniejszenie wydatków związanych z ogrzewaniem oraz klimatyzacją i odczuwalna poprawia komfortu dla mieszkańców. A to wszystko utrzyma się przez długie dziesięciolecia!

W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM – zdecydowana więszkosć surowców (70%) stosowanych do wytwarzania wełen szklanych ISOVER to odzyskana w recyklingu stłuczka szklana. Ponadto, budynku, które chronią ciepło i mają mniejszą zużywalność paliw grzewczych to wyraźnie niższa emisja szkodliwych produktów spalania, co wpływa na ograniczanie tworzenia się zjawiska smogu.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE – materiały Isover na bazie wełny mineralnej wyróżniają się wysoką sprężystością a niektóre z nich są samonośne, dzięki czemu nie wymagają sznurkowania a ich zastosowanie jest z tego powodu wyjątkowo szybkie i łatwe.

Karta produktu

Deklaracja właściwości użytkowych

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH / Declaration of Performance Nr / No 008-WS1-DoP-14-w2

 

 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product- type: 008-WS1-DoP-14-w2

 

 1. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / intended use/es:

 

Do izolacji cieplnej w budownictwie / thermal insulation products in buildings (ThIB)

 

 1. Producent / Manufacturer:

 

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o. 44-100 Gliwice, ul.Okrężna 16, Polska

www.isover.pl

 

 1. Upoważniony przedstawiciel / Authorised representative: nie dotyczy / no relevant
 2. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / System/s of AVCP:

 

System 1

System 3

 

6a. Norma zharmonizowana / Harmonised standard: EN 13162:2012+A1:2015 Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified body/ies:

1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 1488 Instytut Techniki Budowlanej

 

6b. Europejski dokument oceny / European Assessment Document: nie dotyczy / no relevant

 

 1. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance/s:

 

Profit-Mata 50-250mm, MW – EN 13162 – T3 – MU1 – AFr5

 

Tabela 1 / Table 1

Zasadnicze charakterystyki / Essential Characteristics Zapisy w tej i innych normach europejskich w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk / Clauses in this and other

European standard(s) related to essential characteristics

Norma zharmonizowana EN 13162:2012+A1:2015

/ Harmonized standard EN 13162:2012+A1:2015

Deklarowany poziom lub klasa / NPD / Declared value / NPD
Reakcja na ogień / Reaction to fire 4.2.6 Reakcja na ogień / 4.2.6 Reaction to fire Klasa reakcji na ogień / Euroclasses A1
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego / Release of

dangerous substances to the indoor environment

4.3.13 Uwalnianie się substancji niebezpiecznych / 4.3.13 Release of dangerous substances Na poziomie EU nie są jeszcze dostępne / EU level not yet available NPD
Wskaźnik pochłaniania dźwięku / Acoustic absorption index 4.3.11 Pochłanianie dźwięku /

4.3.11 Sound absorption

αwi (AWi) deklarowane /

αwi (AWi) declared

NPD
Wskaźnik izolacyjności od

dźwięków uderzeniowych (dla

4.3.9 Sztywność dynamiczna /

4.3.9 Dynamic stifness

s’, SDi deklarowane / s’,

SDi declared

NPD

 

 

 

podłóg) / Impact noise transmission index (for floors) 4.3.10.2 Grubość dL / 4.3.10.2 Thickness dL dL deklarowane oraz klasa tolerancji grubości T6 lub T7 / dL declared and classes for thickness

tolerances T6 or T7

NPD
4.3.10.4 Ściśliwość c / 4.3.10.4 Compressibility c CPi deklarowana / CPi declared NPD
4.3.12 Oporność przepływu powietrza / 4.3.12 Air flow

resistivity

AFri deklarowane / AFri declared NPD
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią / Direct airbone

sound insulation index

4.3.12 Oporność przepływu powietrza / 4.3.12 Air flow resistivity AFri deklarowane / AFri i declared ≥ 5 kPa s/m2
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia / Continuous glowing combustion 4.3.15 Ciągłe spalanie w postaci żarzenia / 4.3.15 Continuous glowing combustion Na poziomie EU nie są jeszcze dostępne / EU level not yet available NPD
Opór cieplny / Thermal resistance 4.2.1 Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła / 4.2.1 Thermal resistance and thermal conductivity R deklarowane

λ deklarowana / Declared R

and λ if possible

Patrz Tabela 2 / See table 2

0,035 W/mK

4.2.3 Grubość / 4.2.3 Thickness Ti deklarowana klasa tolarancji / Ti class for thickness tolerance T3
Przepuszczalność wody / Water permeability 4.3.7.1 Krótkotrwała nasiąkliwość wodą / 4.3.7.1 Short term water absorption WS deklarowane Wp / WS declared Wp NPD
4.3.7.2 Długotrwała nasiąkliwość wodą / 4.3.7.2 Long term water absorption WL(P) deklarowane Wlp / WL(P) declared Wlp NPD
Przepuszczalność pary wodnej / Water vapour permeability 4.3.8 Przenikanie pary wodnej /

4.3.8 Water vapour transmission

Deklarowane µ (MUi) or

Zi / Declared µ (MUi) or Zi

MU1
Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength 4.3.3 Naprężenie ściskające lub wytrzymałość na ściskanie /

4.3.3 Compressive stress or compressive strength

CS(10)i lub CS(10/Y)i deklarowane / CS(10)i or CS(10/Y)i declared NPD
4.3.5 Obciążenie punktowe /

4.3.5 Point load

PL(5)i deklarowane /

PL(5)i declared

NPD
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji / Durability of reaction to fire against heat,

weathering, ageing/degradation

4.2.7 Trwałosć właściwości /

4.2.7 Durability characteristics

Reakcja na ogień jak w punkcie 4.2.6 / Reaction to fire as declared by 4.2.6 Nie zmienia się w czasie / Not change with time
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji / Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation 4.2.1 Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła / 4.2.1 Thermal resistance and thermal conductivity Deklarowane R I λ / Declared R and λ if possible Nie zmienia się w czasie / Not change with time
4.2.7 Trwałość właściwości /

4.2.7 Durability characteristics

4.3.2 Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych / 4.3.2 Dimensional stability under specified temperaturę and humidity conditions

DS(70,90) deklarowane Względna zmiana grubości /

DS(70/90) declared The relative changes in thickness

NPD

 

 

 

Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie / Tensile strength 4.3.4 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych / 4.3.4 Tensile strength pependicular of

faces

TRi deklarowane / TRi declared NPD
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia/degradacji / Durability of compressive strength against

ageing/degradation

4.3.6 Pełzanie przy ściskaniu /

4.3.6 Compressive creep

CC(i1/i2/y)δc Pełzanie przy ściskaniu deklarowane Xct i Xt / CC(i1/i2/y)δc compressive

creep declared Xct  and Xt

NPD

 

 

 

Opór cieplny RD
d [mm] 50 60 70 80 90 100 120 150 160 180 200 220 230 250
RD [m2K/W] 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85 3,40 4,25 4,55 5,10 5,70 6,25 6,55 7,10

 

i – wskazana odpowiednia klasa lub poziom / indicates relevant class of level or declared value Tabela 2 / Table 2

 

 

 

NPD – właściwości użytkowe nieustalone / No Performance Determined)

 

 1. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: / Appropriate Technical Documentation and / or Specific Technical Documentation: nie dotyczy / not relevant

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

 

W imieniu producenta podpisał / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Anna Gil

W / At Gliwice, dnia / on      08/07/2016

Parametry techniczne

Warianty produktu

Może spodoba się również…