Alpol AG 701 grunt pod tynki mineralne i silikonowe biały 13kg

101,78 

Do wytwarzania szorstkiej, poprawiającej przyczepność białej lub kolorowej warstwy pod tynki mineralne i silikonowe na podłożach mineralnych oraz do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków w systemach ociepleń ALPOL. Może być stosowany także pod tynki akrylowe oraz jako grunt wyrównujący chłonność i kolorystykę problematycznych podłoży pod farby silikonowe. Zalecany jako podkład, przed malowaniem tynku mineralnego modelowanego ALPOL AT 319 impregnatem koloryzującym ALPOL AI 785.

Koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt przed zakupem.

Opis

Produkt jest składnikiem systemów ociepleń ALPOL EKO PLUS STANDARD, ALPOL EKO PLUS PREMIUM, ALPOL ECO PLUS WOOD i ALPOL TERMO BIS a także ALPOL EKO PLUS WM i ALPOL TERMO STROP.

Opakowanie
Jednorazowe: Wiaderko 13 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 572 kg

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Rodzaj podłoża
Warstwa zbrojąca w systemach ociepleń budynków, tynki cementowo-wapienne, tynki dekoracyjne mineralne i polimerowo-mineralne, powierzchnie betonowe, wełna mineralna w systemie ALPOL TERMO STROP.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Słabo związane fragmenty kleju usunąć i uzupełnić odpowiednim klejem do ociepleń.

SPOSÓB UŻYCIA

Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Czynność mieszania należy powtarzać w trakcie malowania, tak aby nie powstawał osad na dnie naczynia. Nie rozcieńczać wodą. W zależności od stanu i rodzaju podłoża grunt można nanosić przy użyciu wałka malarskiego, szczotki malarskiej, pędzla, lub metodą natrysku mechanicznego. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć.

UWAGI I ZALECENIA

Narzędzia
Wałek malarski, pędzel malarski, szczotka malarska, pojemnik roboczy, agregat do natrysku.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie dodawać innych substancji. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach – 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również zaleceniami instrukcji systemu ociepleń ALPOL oraz instrukcjami ITB Nr 418/2007 i ITB 447/2009.

DANE TECHNICZNE

grunt pod tynki mineralne

DOKUMENTACJA

Grunt pod tynki mineralne i silikonowe karta prod grunt pod tynki_pzh Grunt pod tynki mineralne silikonowe_substancje

Może spodoba się również…