Alpol AG 704 grunt do chłonnych podłoży bezbarwny 5kg pod gładzie

43,55 

Do wzmacniania oraz zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Zalecany do stosowania pod gładzie gipsowe i polimerowe ALPOL. Zalecany także do gruntowania chłonnych powierzchni tynków pod farby dyspersyjne barwione w ciemnych lub nasyconych kolorach (farby wykonywane na tzw. bazach transparentnych) oraz w przypadku wymalowań na niejednorodnych kolorystycznie lub chemicznie podłożach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

OPAKOWANIE:
Jednostkowe: Kanister 5 kg /Zbiorcze: Paleta ofoliowana 450 kg

Koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt przed zakupem.

Opis

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Rodzaj podłoża
Powierzchnie betonowe i cementowe, tynki wapienne, cementowo-wapienne i gipsowe, dekoracyjne tynki mineralne i polimerowo-mineralne, gładzie wapienne, gipsowe i polimerowe, płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy gipsowe.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być suche, zwarte i nośne oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Słabo związane fragmenty powłok malarskich lub tynków usunąć. Ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub wyrównawczą ALPOL AZ 135. W przypadku nowych tynków należy zachować przynajmniej 2-tygodniowy okres sezonowania.

Sposób użycia
Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Grunt nanosić przy użyciu pędzla lub szczotki malarskiej, dobrze wcierając go w podłoże. W przypadku gruntowania tynków dekoracyjnych można użyć wałka malarskiego o odpowiednio dobranej długości włosa. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć. W przypadku mniej chłonnych podłoży grunt można natomiast rozcieńczyć wodą pitną w proporcji 1:1.

Narzędzia
Pędzel malarski, szczotka malarska, wałek malarski, pojemnik roboczy.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji z wyjątkiem wody. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i przesuszeniem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach – 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

SPOSÓB UŻYCIA

Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Grunt nanosić przy użyciu pędzla lub szczotki malarskiej, dobrze wcierając go w podłoże. W przypadku gruntowania tynków dekoracyjnych można użyć wałka malarskiego o odpowiednio dobranej długości włosa. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć. W przypadku mniej chłonnych podłoży grunt można natomiast rozcieńczyć wodą pitną w proporcji 1:1.

UWAGI I ZALECENIA

Narzędzia
Pędzel malarski, szczotka malarska, wałek malarski, pojemnik roboczy.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji z wyjątkiem wody. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i przesuszeniem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach – 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

DANE TECHNICZNE

DOKUMENTACJA

KARTA P GRUNT POD GŁADZIE GRUNT POD GŁADZIE_pzh GRUNT POD GŁADZIEag704_kch

Może spodoba się również…