Alpol AI 780 nanoimpregnat do powierzchni mineralnych 1 kg

38,30 

Do impregnowania i hydrofobizacji powierzchni cegieł i płytek klinkierowych, kamienia naturalnego i sztucznego, betonu, kostki brukowej, tynków i farb mineralnych, dachówek cementowych i ceramicznych, spoin murarskich i fug między płytkami.
Opakowanie
Jednostkowe Zbiorcze
Pojemnik 1 kg Karton 10 kg

 

Koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt przed zakupem.

Opis

Może być stosowany na alkaliczne podłoża mineralne. Nie powoduje zmiany koloru impregnowanej powierzchni. Po wyschnięciu, tworzy hydrofobową powłokę ochronną, zabezpiecza przed wnikaniem wody i rozpuszczonych w niej substancji agresywnych, chroni przed powstawaniem wykwitów solnych. Utrudnia osiadanie zanieczyszczeń na porowatych i chłonnych powierzchniach oraz ułatwia ich usuwanie. Impregnowanie powierzchni płytek i cegieł przed spoinowaniem, ułatwia czyszczenie powstałych zabrudzeń. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Wyrób jest składnikiem nanosystemu do klinkieru. Odporny na węglany i chlorki. Może być stosowany do powierzchniowej impregnacji i zabezpieczania tynków mineralnych w systemach ociepleń ALPOL.
Gwarancja 5 lat dla certyfikowanych wykonawców.

Rodzaj podłoża
Cegły i płytki klinkierowe, cegły licowe, kamień naturalny i sztuczny, dachówki cementowe i ceramiczne, beton, tynki dekoracyjne mineralne, tynki oraz gładzie cementowe i cementowo-wapienne, farby mineralne, powierzchnie spoin cementowych, inne powierzchnie mineralne oraz chłonne elementy murowe i okładzinowe.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste, nośne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń, pleśni, grzybów, pyłu i tłustych plam. Wszelkie uszkodzenia podłoża naprawić odpowiednimi zaprawami ALPOL. Chłonne lub pyliste (silnie kredujące) podłoża mineralne przed nakładaniem impregnatu należy zagruntować gruntem krzemianowo-polimerowym do podłoży mineralnych ALPOL AG 707. W przypadku malowania nowo wykonanych powierzchni, zachować odpowiedni okres wysychania i sezonowania: dla betonu 3 miesiące, dla tynków cementowo-wapiennych 28 dni, dla dekoracyjnych tynków mineralnych 7 dni. W przypadku występowania niekorzystnych warunków pogodowych okres sezonowania należy odpowiednio wydłużyć. Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane.

Sposób użycia

Nanoimpregnat nanosić obficie na podłoże za pomocą miękkiego pędzla lub wałka malarskiego. Rozprowadzać równomiernie rozpoczynając od góry, nie dopuszczając do powstawania zacieków i zastoin. Na większych powierzchniach zaleca się stosować metodę natryskową niskociśnieniową. Podczas jej stosowania unikać powstawania mgły natryskowej. Na większość podłoży wystarczy nanieść tylko jedną warstwę nanoimpregnatu. Wyjątkowo, w przypadku podłoży bardzo chłonnych zaleca się nanieść drugą warstwę przed wyschnięciem poprzedniej (podłoże musi być jeszcze wilgotne). Zabrudzenia nanoimpregnatem zmyć szybko wodą. Zaimpregnowanych powierzchni nie malować farbami. Nie stosować nanoimpregnatu do hydroizolacji. Nie zużyty nanoimpregnat przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Narzędzia
Pędzel malarski, wałek malarski, urządzenie do natryskiwania.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji. Świeżo nałożony impregnat chronić przed deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C – 12 miesiący od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z instrukcją Nanosystemu do klinkieru, zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

NANOIMPREGNAT ALPOL

SPOSÓB UŻYCIA

Nanoimpregnat nanosić obficie na podłoże za pomocą miękkiego pędzla lub wałka malarskiego. Rozprowadzać równomiernie rozpoczynając od góry, nie dopuszczając do powstawania zacieków i zastoin. Na większych powierzchniach zaleca się stosować metodę natryskową niskociśnieniową. Podczas jej stosowania unikać powstawania mgły natryskowej. Na większość podłoży wystarczy nanieść tylko jedną warstwę nanoimpregnatu. Wyjątkowo, w przypadku podłoży bardzo chłonnych zaleca się nanieść drugą warstwę przed wyschnięciem poprzedniej (podłoże musi być jeszcze wilgotne). Zabrudzenia nanoimpregnatem zmyć szybko wodą. Zaimpregnowanych powierzchni nie malować farbami. Nie stosować nanoimpregnatu do hydroizolacji. Nie zużyty nanoimpregnat przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Narzędzia
Pędzel malarski, wałek malarski, urządzenie do natryskiwania.

UWAGI I ZALECENIA

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji. Świeżo nałożony impregnat chronić przed deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C – 12 miesiący od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z instrukcją Nanosystemu do klinkieru, zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

DANE TECHNICZNE

NANOIMPREGNAT ALPOL

DOKUMENTACJA

ai_780_plNanoimpregnat do powierzchni mineralnych ai780_pzhNanoimpregnat do powierzchni mineralnych ai780_kchNanoimpregnat do powierzchni mineralnych

Może spodoba się również…